Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35.538); brief van de minister van VWS over advies van de Gezondheidsraad over verantwoorde inzet van apps voor publieke gezondheid (EK, W)