35.538

Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19Dit wetsvoorstel bevat de wettelijke grondslag voor het vrijwillige gebruik van de CoronaMelder-app. De CoronaMelder is een applicatie voor de smartphone die een bericht stuurt als de gebruiker van de telefoon enige tijd in de buurt is geweest van iemand die besmet is met het coronavirus. Ook geeft de app advies over wat iemand dan het beste kan doen. Dit verlaagt het risico dat iemand onbewust andere mensen in zijn of haar omgeving besmet. De app is een aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD) en helpt de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.

Het gebruik van de app is geheel vrijwillig en er wordt geen informatie van gebruikers of de locatie van een gebruiker opgeslagen. Bovendien mag iemand nooit, direct dan wel indirect, door wie dan ook worden gedwongen tot het gebruik van de app. In het voorstel wordt ook een antimisbruikbepaling geïntroduceerd om te voorkomen dat de app voor de verkeerde doeleinden wordt gebruikt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 3 september 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie.

Tegen: PVV, PvdD, DENK, FVD, Krol, Van Haga, Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 oktober 2020 na hoofdelijke stemming met 51 stemmen voor (VVD, CDA, GroenLinks, D66, PvdA, SP, ChristenUnie, 50PLUS, SGP en OSF) en 19 stemmen tegen (FVD, PVV, PvdD en Fractie-Otten) aangenomen. Tijdens de plenaire behandeling werden drie moties ingediend.

Een technische briefing over het wetsvoorstel vond plaats op 8 september 2020 (EK, D).


Kerngegevens

ingediend

21 augustus 2020

titel

Tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten

119
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-119] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-119] documenten