Voortgezet Onderwijs (31.289), Primair Onderwijs (31.293), Infectieziektenbestrijding (25.295); brief regering; Start nieuwe schooljaar funderend onderwijs (TK 31.293 / 31.289 / 25.295, 586)