Gemeentelijke taak voor aanbieden prenataal huisbezoek (35.593); nadere memorie van antwoord (EK, E)