35.593

Gemeentelijke taak voor aanbieden prenataal huisbezoekMet dit voorstel krijgen gemeenten de taak om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente.

De gemeente moet deze taak opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de jeugdgezondheidszorg (JGZ) uitvoert. Gemeenten kunnen met het prenatale huisbezoek invulling geven aan hun verantwoordelijkheid om, indien nodig, snel hulp en ondersteuning op maat te bieden. Hiermee zet de gemeente in op preventie zodat de kans op (gezondheids-) problemen bij kinderen op latere leeftijd wordt verkleind.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 22 juni 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, BBB, FVD en Groep Van Haga.

Tegen: PVV.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 30 november 2021 de nota naar aanleiding van het verslag (EK, H en bijlage) ontvangen en bespreekt op 7 december 2021 de wijze van plenaire behandeling.


Kerngegevens

ingediend

6 oktober 2020

titel

Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten