Wet arbeidsmarkt in balans (35.074); brief van de staatssecretaris van SZW ter aanbieding van het eindrapport 'Mogelijkheden om flexibiliteit te realiseren binnen de lage WW-premie' (EK, Z)