Gemeentelijke taak voor aanbieden prenataal huisbezoek (35.593); nota naar aanleiding van het verslag (EK, H)