Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen (35.348); memorie van antwoord (EK, C)