Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 (35.925 VIII); brief regering; Beleidsreactie op het Interdepartementaal Beleid Onderzoek Onderwijshuisvesting: 'Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel' (TK, 144)