35.925 VIII

Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, C) is op 7 december 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, Lid Omtzigt, CDA, JA21, BBB, PVV en Groep Van Haga.

Tegen: PvdD, FVD en BIJ1.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2021 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.

Een kennismakingsgesprek van de Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met de minister van OCW, de minister voor PVO en de staatssecretaris van OCW vond plaats op 22 maart 2022.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2021

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

228
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-228] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-228] documenten