Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen (35.971), Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen (35.973); brief regering; Advies Raad voor de Rechtspraak over Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen en Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen (TK 35.971 / 35.973, 9)