35.971

Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzenDit wetsvoorstel maakt het door een wijziging van de Wet publieke gezondheid mogelijk om het coronatoegangsbewijs in sommige gevallen ook op de werkvloer en bij het bezoeken van bepaalde plaatsen in te zetten. Hiermee kan het wetsvoorstel een bijdrage leveren aan het verminderen van de overdracht van het coronavirus.

Met dit voorstel wordt het coronatoegangsbewijs verplicht voor werknemers in sectoren waar het coronatoegangsbewijs ook aan bezoekers wordt gevraagd, zoals horeca, cultuur en niet essentiële detailhandel. Daarnaast wil het kabinet ook dat er een toegangsbewijsplicht voor werknemers komt op werkplekken waar het risico op besmettingen hoog is. Welke werkplekken dat precies zijn en wanneer de coronatoegangsbewijsplicht in gaat, wordt later bepaald via ministeriele regelingen.

Als wordt overwogen om bij ministeriële regeling het coronatoegangsbewijs in te zetten moet hierover eerst een advies van het Outbreak Management Team en een sociaalmaatschappelijke en economische reflectie worden gevraagd.

Het is niet nodig om een coronatoegangsbewijs te tonen om toegang te krijgen tot een werkplek als een werkgever of de locatiebeheerder op een andere, in de ministeriële regeling bepaalde, wijze zorgdraagt voor een beschermingsniveau dat vergelijkbaar is met het beschikken over een coronatoegangsbewijs.

In alle gevallen waarin het coronatoegangsbewijs verplicht wordt gesteld, geldt dat de werkgever of de locatiebeheerder die bevoegd is tot het toelaten van personen tot de werkplek alleen nog toegang mag verlenen aan personen die beschikken over een elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs (een QR-code). Deze QR-code kan worden verkregen op basis van een bewijs van een testuitslag, een bewijs van vaccinatie tegen COVID-19 of een bewijs van herstel van een infectie met het virus COVID-19.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Dit wetsvoorstel bij brief van 15 juni 2022 van de minister van VWS (TK, 15 met bijlage) ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

22 november 2021

titel

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels om de inzet van coronatoegangsbewijzen te verbreden naar personen die arbeid verrichten en bezoekers (Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

27