Infectieziektenbestrijding (25.295), Vogelpestcrisis (28.807); brief regering; Voortgang versterking zoönosenbeleid (TK 25.295 / 28.807, 1711)