Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen (35.971), Schrappen instemmingsrecht medezeggenschapsorganen onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (35.972), Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen (35.973); brief regering; Rapport over de effectiviteit van verschillende toepassingen van het Coronatoegangsbewijs (TK 35.971 / 35.972 / 35.973, 11)