Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 (35.925 VIII); brief regering; Afschrift brief aan de Besturen van de Regionale Historische Centra (RHC’s) over de Transitie RHC's en bevestiging bestuurlijke afspraken (TK, 150)