Mobiliteitsbeleid (31.305), Wet vrachtwagenheffing (35.910); brief van de minister van I&W over implementatie Eurovignetrichtlijn in Eurovignetverdrag (EK 35.910 / 31.305, C)