Dit wetsvoorstel voert een kilometerheffing (vrachtwagenheffing) in voor het rijden met een vrachtwagen op aangewezen wegvakken. Door de omzetting van de vaste belasting (motorrijtuigenbelasting en Eurovignet) naar een variabele kilometerheffing, betalen binnenlandse en buitenlandse houders van vrachtwagens voor het gebruik van de weg.

Met dit wetsvoorstel wordt voor vrachtwagens de motorrijtuigenbelasting (MRB) verlaagd en het Eurovignet afgeschaft. Ook bevat het voorstel een regeling waarmee de inkomsten van de vrachtwagenheffing worden ingezet voor een meerjarenprogramma voor innovatie en verduurzaming van de vervoerssector.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 22 maart 2022 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, Lid Omtzigt en CDA.

Tegen: DENK, JA21, BBB, PVV, FVD en Groep Van Haga.

De fractie BIJ1 en Lid Gündoğan waren niet aanwezig bij de stemmingen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juli 2022 als hamerstuk afgedaan. Fractie-Nanninga, Fractie-Otten en PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

14 september 2021

titel

Regels voor het in rekening brengen van een vrachtwagenheffing voor het rijden met een vrachtwagen op aangewezen wegvakken (Wet vrachtwagenheffing)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

43