Aanpassing bepalingen over markt en overheid in Mededingingswet (35.985); nota naar aanleiding van het verslag (TK, 6). .

25 mei 2022

Bijlage