Novelle Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen (36.123); Memorie van toelichting (TK, 3)