36.123

Novelle Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpenDeze novelle wijzigt het wetsvoorstel Tegengaan huwelijkse gevangenschap ( 35.348).

Met dit voorstel wordt het bij (sub)amendementen ( TK 35.348 nr. 11 en nr. 12) in de Tweede Kamer toegevoegd artikel IIIA uit het oorspronkelijke wetsvoorstel geschrapt. Naar aanleiding van door de Eerste Kamer gestelde vragen ( EK 35.348, B) over het wetsvoorstel Tegengaan huwelijks gevangenschap heeft de minister advies gevraagd. De bevraagde partijen zijn unaniem negatief ( EK 35.348, C met bijlagen) over de strafbaarstelling van partijen bij een religieus huwelijk dat aan een burgerlijk huwelijk vooraf gaat.

Deze strafbaarstelling zou de positie van een slachtoffer van huwelijkse gevangenschap verzwakken in plaats van versterken. Deze wijziging zou kunnen zorgen dat mensen die willen scheiden misschien minder snel hulp zoeken als zij weten dat ze strafbaar zijn doordat ze eerst in de kerk of moskee trouwden.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 17 november 2022 als hamerstuk afgedaan.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 21 februari 2023.

Het voorstel is op 7 maart 2023 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met het wetsvoorstel Tegengaan huwelijkse gevangenschap (35.348).


Kerngegevens

ingediend

31 mei 2022

titel

Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Indien het bij koninklijke boodschap van 25 november 2019 ingediende voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (Kamerstukken 35 348) tot wet is of wordt verheven en die wet in werking treedt, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking.


Documenten

19