Wet kiescollege niet-ingezetenen (36.071); brief van de minister van BZK over de registratie van kiesgerechtigden voor de verkiezing van de leden van het kiescollege niet-ingezetenen (EK, A)