Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 XV), Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 IX); brief van de minister van SZW over de verkenning van de mogelijkheid de kinderbijslag te verhogen als aanvullende koopkrachtmaatregel (EK 36.120 XV / 36.120 IX, B)