36.120 IX

Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2022 (Voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Financiën en van de Nationale Schuld. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2022.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 7 juli 2022 zonder stemming aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juli 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: Fractie-Nanninga, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, PVV, ChristenUnie, SGP, CDA, VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop.

Tegen: Fractie-Otten.

Tijdens het debat op 12 juli 2022 zijn zeven moties ingediend. Vijf moties werden aangehouden en over twee moties is op 12 juli 2022 gestemd.

De OSF was niet aanwezig bij de stemmingen.


Kerngegevens

ingediend

25 mei 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2022.


Documenten

24