Novelle Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen (36.123); nota naar aanleiding van het verslag (TK, 6)