Initiatiefvoorstel-Ceder, Dobbe, Hirsch, Koekkoek en Bamenga Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (35.761); Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (TK, 10)2 november 2022

Bijlage