Integrale visie op de woningmarkt (32.847), Studiefinanciering (24.724); brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Van Baarle, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 oktober 2022, over het bericht dat studenten weer rente gaan betalen over hun studieschuld (TK 32.847 / 24.724, 981)