Bedrijfslevenbeleid (32.637), Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (35.880); brief regering; Stand van zaken Wet vifo en onderzoek naar campussen (TK 35.880 / 32.637, 19)