Eerste incidentele suppletoire begroting Buitenlandse Zaken 2023 inzake ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit (36.302); brief van de minister van Buitenlandse Zaken over de ophoging van het financieringsplafond van de Europese Vredesfaciliteit (EPF) (EK, A)