36.302

Eerste incidentele suppletoire begroting Buitenlandse Zaken 2023 inzake ophoging Nederlandse bijdrage Europese VredesfaciliteitDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken (36.200 V) voor het jaar 2023 in verband met een initiële ophoging van het financieringsplafond van de Europese Vredesfaciliteit (EPF) en de daarmee samenhangende ophoging van de Nederlandse bijdrage aan de EPF.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 20 juni 2023 aangenomen.

Voor: GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA en BBB.

Tegen: SP, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Afwezig: Lid Omtzigt.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 juli 2023 als hamerstuk afgedaan.

PVV, PvdD en SP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

13 februari 2023

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake ophoging Nederlandse bijdrage Europese Vredesfaciliteit)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 maart 2023 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 maart 2023, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 maart 2023.


Documenten

11