Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT (36.275); brief regering; Toezending zienswijzen op het amendement Omtzigt over het toevoegen van wetenschappelijk onderzoek aan de doelen (Kamerstuk 36275-7) bij het wetsvoorstel houdende Regels aangaande een tijdelijke uitwisseling van persoonsgegevens ter identificering van de ouders die gedupeerd zijn als gevolg van problemen bij de kinderopvangtoeslag en geconfronteerd zijn met uithuisplaatsing van kinderen (TK, 10). .

16 maart 2023

Bijlagen