36.275

Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOTDit wetvoorstel regelt de tijdelijke verwerking van persoonsgegevens van de bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag gedupeerde ouders en hun uithuisgeplaatste kinderen. Hiermee wordt het mogelijk om deze groep ouders en kinderen een ondersteuningsaanbod te kunnen doen.

Met dit voorstel krijgen organisaties die betrokken zijn (geweest) bij de gedwongen uithuisplaatsingen, beter inzicht in de (omvang van de) groep ouders en kinderen die gedupeerde zijn van het kinderopvangtoeslagschandaal en hen een ondersteuningsaanbod te kunnen doen. Deze ondersteuning bestaat uit:

 • 1. 
  Ondersteuning door de Belastingdienst/Toeslagen in het kader van de brede hersteloperatie;
 • 2. 
  Ondersteuning door het Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire;
 • 3. 
  Kosteloze rechtsbijstand door de Raad voor Rechtsbijstand.

Daarnaast krijgen de Raad voor de Rechtspraak en de gerechten, de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen de mogelijkheid om de dossiers van de uithuisgeplaatste kinderen van de gedupeerde groep door te lichten en te reflecteren op hun eigen handelen.

Ook kunnen de dossiers door onderzoekers onder strenge voorwaarden gebruikt worden voor het verrichten van onderzoek naar de samenhang van de problemen bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag en de uithuisplaatsing van kinderen. De ouders en kinderen behouden zich het recht om hun persoonsgegevens te laten verwijderen.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 4 april 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, PvdA, Lid Gündoğan, D66, ChristenUnie, VVD, CDA, PVV, SGP, DENK, FVD, JA21, BBB, Groep Van Haga en Lid Omtzigt.

Tegen: SP, PvdD en BIJ1.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 mei 2023 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

13 december 2022

titel

Regels aangaande een tijdelijke uitwisseling van persoonsgegevens ter identificering van de ouders die gedupeerd zijn als gevolg van problemen bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag en geconfronteerd zijn met uithuisplaatsing van kinderen (Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en vervalt op 1 januari 2025.
 • 2. 
  Het tijdstip waarop deze wet vervalt kan bij koninklijk besluit telkens met twee jaar worden verlengd indien daarvoor dringende redenen zijn die samenhangen met de uitoefening van de taak, bedoeld in artikel 2, eerste lid, of het bereiken van de doelen, bedoeld in artikel 2, tweede lid. Een verlenging kan ten hoogste drie maal plaatsvinden.
 • 3. 
  De voordracht voor het koninklijk besluit wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers van de Staten-Generaal is overgelegd.

Documenten

35