Initiatiefvoorstel-Ceder, Dobbe, Hirsch, Koekkoek en Bamenga Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (35.761); brief lid / fractie; Brief van de leden Van der Graaf, Jasper van Dijk, Thijssen, Van der Lee, Hammelburg en Boutkan over de adviezen van de Raad voor de Rechtspraak en de Autoriteit Persoonsgegevens over onderhavig initiatiefwetsvoorstel (TK, 14)