Wet opheffing verpandingsverboden (35.482); brief regering; Kabinetsreactie op artikel in het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) 'Wet inperking contractsvrijheid' (TK, 10)