Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (36.200 XV); brief van de minister voor APP ter aanbieding van het tussenrapport van de Commissie sociaal minimum (EK, S)