36.200 XV

Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, D) op 8 december 2022 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB en PVV.

Tegen: BIJ1, PvdD, FVD, JA21 en Groep Van Haga.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OSF, PvdA, GroenLinks, D66, SP, Fractie-Otten, PVV, SGP, ChristenUnie, CDA, VVD en 50PLUS.

Tegen: Fractie-Nanninga, PvdD, FVD en Fractie-Frentrop.

Tijdens de behandeling zijn 4 moties ingediend. Over twee moties is op 20 december 2022 gestemd en twee moties zijn aangehouden..


Kerngegevens

ingediend

20 september 2022

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

154
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-154] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-154] documenten