Jaarverslag en slotwet Financiën en Nationale Schuld 2022 (36.360 IX); brief regering; Appreciatie van het amendement van het lid Heinen over wijziging van de Comptabiliteitswet 2016 inzake het uitdrukkelijk en deugdelijk motiveren van uitgaven vooruitlopend op goedkeuring door de Staten-Generaal (Kamerstuk 36360-IX-10) (TK, 11)