36.360 IX

Jaarverslag en slotwet Financiën en Nationale Schuld 2022Het jaarverslag bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2022 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het ministerie van Financiën en van de Nationale Schuld. De slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2022.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 6 juli 2023 aangenomen door de Tweede Kamer. Daarbij is de betreffende bewindspersoon décharge verleend.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV en Groep Van Haga.

Tegen: PvdD en FVD.

Afwezig: BIJ1.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 juli 2023 als hamerstuk afgedaan en de betreffende bewindspersoon is daarbij décharge verleend.


Kerngegevens

ingediend

17 mei 2023

titel

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2022

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

18