Kabinetsaanpak Klimaatbeleid (32.813), Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van CO2-emissie (35.668); verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor K&E over uitvoering Motie Koffeman over geen subsidies meer op het stoken van houtige biomassa (EK 32.813 / 35.668, AU)