Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
32.813

Kabinetsaanpak KlimaatbeleidDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de Kabinetsaanpak klimaatbeleid.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) hebben op 19 mei 2020 inbreng geleverd voor een nader schriftelijk overleg in reactie op het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van EZK van 23 maart 2020 over de verslagen van de vergaderingen van de klimaattafels en het Klimaatberaad (EK 34.902, N) (ter uitvoering van de motie-Van Hattem c.s. (EK 34.902, F)).

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 21 april 2020 besloten de brief van de minister van EZK van 20 maart 2020 inzake de uitvoering van het Klimaatakkoord (EK, O herdruk) te betrekken bij het mondeling overleg met de minister van EZK over de voortgang en uitwerking van het Klimaatakkoord en de kabinetsappreciatie van de Green Deal. Het overleg zal worden gehouden op een nog nader door de commissie te bepalen datum. Na het mondeling overleg zal de commissie zich beraden op eventuele vervolgstappen.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 13 februari 2020 de minister van EZK bij brief verzocht aan te geven wanneer de appreciatie van het SER-advies duurzaamheidskader biomassa, dat in maart 2020 zal worden gepubliceerd, naar de Eerste Kamer zal worden verstuurd (naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van EZK van 5 februari 2020 inzake het gebruik van houtige biomassa voor energietoepassingen (EK, N)).

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 10 december 2019 besloten de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens te bepalen welke vervolgstappen te nemen naar aanleiding van de brief van de minister van EZK van 1 november 2019 inzake kabinetsreactie op de Klimaat- en Energieverkenning 2019 en aanvullende notities (EK, J en bijlagen), de brief van de minister van EZK van 25 november 2019 inzake aanbieding Integrale Nationale Energie- en Klimaatplan (INEK) (EK, L en bijlagen) en de brief van de brief van de minister van EZK van 28 juni 2019 inzake voorstel voor een Klimaatakkoord (EK, H en bijlage)).

Een technische briefing door de voorzitter van het Klimaatberaad inzake de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord vond plaats op 3 april 2018.


Kerngegevens

begonnen

4 oktober 2013

titel

Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Filter op:
     
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [451-493] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [451-493] documenten