32.813

Kabinetsaanpak KlimaatbeleidDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de Kabinetsaanpak klimaatbeleid.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 29 maart 2021 bij brief gereageerd op het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van EZK van 25 februari 2021 en de staatssecretaris van I&W over appreciatie SER-advies over een duurzaamheidskader voor biomassa (EK, U en bijlage).

De commissie heeft op 9 februari 2021 kennis genomen van de controversieel verklaring van de klimaatnota en de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (EK 32.813, R en bijlagen) in de Tweede Kamer en heeft besloten de behandeling van deze stukken in de Tweede Kamer af te wachten.

De Eerste Kamercommissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) hebben op 6 april 2021 besloten de beantwoording van de vragen uit het nog vast te stellen voorlopig verslag inzake de Wet open overheid (33.328) en de novelle (35.112) af te wachten, alvorens het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van EZK van 31 maart 2021 over de verslagen van de vergaderingen van de klimaattafels en het Klimaatakkoord (EK, Q) (ter uitvoering van de motie-Van Hattem c.s.) opnieuw te bespreken.

De commissie heeft op 13 februari 2020 de minister van EZK bij brief verzocht aan te geven wanneer de appreciatie van het SER-advies duurzaamheidskader biomassa, dat in maart 2020 zal worden gepubliceerd, naar de Eerste Kamer zal worden verstuurd (naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van EZK van 5 februari 2020 inzake het gebruik van houtige biomassa voor energietoepassingen (EK, N)). De minister van EZK heeft bij brief van 2 april 2020 laten weten dat de appreciatie van het SER-advies vertraging heeft opgelopen (EK, T).

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 23 juni 2020 een mondeling overleg gevoerd met de minister van EZK over de voortgang en uitwerking van het Klimaatakkoord en de kabinetsappreciatie van de Green Deal. Het videoverslag is hier beschikbaar.

Een technische briefing door de voorzitter van het Klimaatberaad inzake de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord vond plaats op 3 april 2018.


Kerngegevens

begonnen

4 oktober 2013

titel

Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [651-684] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [651-684] documenten