Wet opheffing verpandingsverboden (35.482); brief regering; Kopie brief aan de commissie insolventierecht inzake Verzoek Tweede Kamer om advies over het wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden (Kamerstuk 35482) (TK, 9)