Afschaffing marktverkenning woningcorporaties (36.400); nota naar aanleiding van het verslag (TK, 8)