36.400

Afschaffing marktverkenning woningcorporatiesDit wetsvoorstel schrapt de goedkeuringsprocedure voor commerciële activiteiten van woningcorporaties, de zogenaamde marktverkenning. Op grond van de huidige regelgeving zou de marktverkenning op 1 januari 2024 in werking treden. In het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ (TK, 77 met bijlagen) is afgesproken om de marktverkenning voor activiteiten van woningcorporaties die niet tot de Diensten van Algemeen Economisch Belang horen tijdens de hele kabinetsperiode op te schorten.

Door het aannemen van het gewijzigd amendement Grinwis c.s. over het afschaffen van de marktverkenning (TK, 11) in de Tweede Kamer wordt de marktverkenning met dit wetsvoorstel niet opgeschort, maar afgeschaft.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 24 oktober 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, PVV, FVD en BBB.

Tegen: Groep Van Haga.

Afwezig: Lid Ephraim.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 november 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

25 augustus 2023

titel

Wijziging van de Woningwet in verband met afschaffing van de marktverkenning

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2024. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2023, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2024.


Documenten

20