Verplichtstelling verklaring omtrent het gedrag in aanvullend onderwijs (36.479); Memorie van toelichting (TK, 3)