Implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid (36.375); nota naar aanleiding van het verslag (EK, B)