Toekomst mediabeleid (32.827), Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving (32.820); brief regering; Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur en media (TK 32.820 / 32.827, 520)