Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de toekomst van het mediabeleid.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bespreekt op 28 mei 2024 het verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van OCW (EK, H met bijlage) over een nader verzoek om reactie Raad van Cultuur op het rapport Eenheid in veelzijdigheid van Adviescollege Publieke Omroep (EK, F met bijlagen).


Kerngegevens

begonnen

22 november 2016

titel

Toekomst mediabeleid

schriftelijke voorbereiding


Documenten

322