Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het terrein van Binnenlandse Zaken (inclusief Wonen, Rijksvastgoed en Rijksdienst), Algemene Zaken en het Koninklijk Huis.

Dit betreft bijvoorbeeld voorstellen inzake de bestuurlijke indeling, het kiesrecht, ambtenarenzaken en overheidspensioenen, grondwetsherzieningen en volkshuisvesting. De commissie bereidt onder meer de behandeling van de begrotingen van Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en het Huis van de Koning voor.

Voorzitter van de commissie is J.W.M. (Hans) Engels (D66). Vice-voorzitterschap van de commissie is F. Köhler (SP).

Griffier van de commissie is F.J. (Fred) Bergman.

Tot 9 juni 2015 was de afkorting van deze commissie BZK/AZ: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ)

Op deze pagina treft u de nationale onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De Europese activiteiten vindt u op de commissiepagina van de commissie BiZa/AZ op de Europapoort.


Leden


mr. M.H. Bikker
ChristenUnie


mr. dr. A.W. Duthler
Fractie-DuthlerF. Köhler
SP
ondervoorzitter