Wetsvoorstellen bij commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)




In schriftelijke voorbereiding



Gereed voor plenaire behandeling door de Eerste Kamer



Plenaire behandeling Eerste Kamer afgerond