Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het terrein van Binnenlandse Zaken (inclusief Wonen, Rijksvastgoed en Rijksdienst), Algemene Zaken en het Koninklijk Huis.

Dit betreft bijvoorbeeld voorstellen inzake de bestuurlijke indeling, het kiesrecht, ambtenarenzaken en overheidspensioenen, grondwetsherzieningen en volkshuisvesting. De commissie bereidt onder meer de behandeling van de begrotingen van Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en het Huis van de Koning voor.

Voorzitter van de commissie is B.O. (Boris) Dittrich (D66). Ondervoorzitter van de commissie is P. (Peter) Nicolaï (PvdD).

Griffier van de commissie is F.J. (Fred) Bergman.

Wilt u contact opnemen met de commissie, dan kunt u een bericht sturen aan postbus@eerstekamer.nl. Graag in de onderwerpregel aangeven dat uw bericht bestemd is voor de commissie BiZa/AZ.

Tot 9 juni 2015 was de afkorting van deze commissie BZK/AZ: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ).

Op deze pagina treft u de nationale onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De Europese activiteiten vindt u op de commissiepagina van de commissie BiZa/AZ op de Europapoort.


Kamerleden sorteren op:


Leden

Anciënniteit: 476 dagen

Anciënniteit: 476 dagen

Anciënniteit: 476 dagen

Anciënniteit: 476 dagen

Mr. B.O. Dittrich
D66
voorzitter
Anciënniteit: 476 dagen

Anciënniteit: 476 dagen

Anciënniteit: 476 dagen

Anciënniteit: 476 dagen

Anciënniteit: 476 dagen

Anciënniteit: 476 dagen

Anciënniteit: 476 dagen

Prof.mr. P. Nicolaï
PvdD
ondervoorzitter
Anciënniteit: 476 dagen

Anciënniteit: 476 dagen

P. Rosenmöller
GroenLinks
Anciënniteit: 476 dagen

M.J. Verkerk
ChristenUnie
Anciënniteit: 476 dagen

J.W.E. de Vries
Fractie-Otten
Anciënniteit: 476 dagen

Anciënniteit: 749 dagen

Anciënniteit: 1281 dagen

Anciënniteit: 1540 dagen

Anciënniteit: 1939 dagen

Anciënniteit: 1939 dagen

Anciënniteit: 1939 dagen

Anciënniteit: 1939 dagen

Anciënniteit: 1939 dagen

Anciënniteit: 1939 dagen

Anciënniteit: 3402 dagen

Anciënniteit: 4858 dagen

Anciënniteit: 6321 dagen