Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

College van SeniorenDe Kamervoorzitter wordt in de Eerste Kamer bij zijn taak geholpen door het College van Senioren. Dit college bestaat uit de fractievoorzitters.

Het college adviseert de Kamervoorzitter over besluiten die hij op basis van het Reglement van Orde moet nemen. Uitzondering zijn spoedeisende besluiten of besluiten die de Voorzitter tijdens een plenaire vergadering moet nemen.

Een belangrijke taak van het college is de advisering van de Kamervoorzitter over de agenda van de plenaire vergadering.

De Voorzitter van het College van Senioren is, de Voorzitter van de Kamer, de heer prof. dr. J.A. Bruijn. De ondervoorzitters kunnen de vergadering van dit college bijwonen. Griffier is mr. dr. R. Nehmelman


Kamerleden sorteren op:


Leden

Anciënniteit: 252 dagen

Anciënniteit: 252 dagen

Mr.drs. H. Otten
Fractie-Otten
Anciënniteit: 252 dagen

P. Rosenmöller
GroenLinks
Anciënniteit: 252 dagen

Anciënniteit: 252 dagen

Anciënniteit: 905 dagen

Anciënniteit: 1602 dagen

Mr. M.H. Bikker
ChristenUnie
Anciënniteit: 1603 dagen

Anciënniteit: 1715 dagen

Anciënniteit: 1715 dagen

Anciënniteit: 1715 dagen

Prof.dr. J.A. Bruijn
VVD
voorzitter
Kamervoorzitter
Anciënniteit: 2660 dagen

Anciënniteit: 3178 dagen

Anciënniteit: 4634 dagen

Anciënniteit: 6097 dagen


Plaatsvervangende leden

Anciënniteit: 1057 dagen

Anciënniteit: 1715 dagen

Anciënniteit: 2471 dagen

Dr. P. Ester
ChristenUnie
Anciënniteit: 3178 dagen

Anciënniteit: 3178 dagen

Anciënniteit: 3178 dagen

Anciënniteit: 3178 dagen