College van SeniorenDe Kamervoorzitter wordt in de Eerste Kamer bij zijn taak geholpen door het College van Senioren. Dit college bestaat uit de fractievoorzitters.

Het college adviseert de Kamervoorzitter over besluiten die hij op basis van het Reglement van Orde moet nemen. Uitzondering zijn spoedeisende besluiten of besluiten die de Voorzitter tijdens een plenaire vergadering moet nemen.

Een belangrijke taak van het college is de advisering van de Kamervoorzitter over de agenda van de plenaire vergadering.

De Voorzitter van het College van Senioren is, de Voorzitter van de Kamer, de heer prof. dr. J.A. Bruijn. De ondervoorzitters kunnen de vergadering van dit college bijwonen. Griffier is mr. dr. R. Nehmelman


Kamerleden sorteren op:


Leden

Anciënniteit: 466 dagen

Anciënniteit: 466 dagen

Mr.drs. H. Otten
Fractie-Otten
Anciënniteit: 466 dagen

P. Rosenmöller
GroenLinks
Anciënniteit: 466 dagen

Anciënniteit: 466 dagen

Anciënniteit: 1119 dagen

Anciënniteit: 1816 dagen

Mr. M.H. Bikker
ChristenUnie
Anciënniteit: 1817 dagen

Anciënniteit: 1929 dagen

Anciënniteit: 1929 dagen

Anciënniteit: 1929 dagen

Prof.dr. J.A. Bruijn
VVD
voorzitter
Kamervoorzitter
Anciënniteit: 2874 dagen

Anciënniteit: 3392 dagen

Anciënniteit: 4848 dagen

Anciënniteit: 6311 dagen


Plaatsvervangende leden

Anciënniteit: 1271 dagen

Anciënniteit: 1929 dagen

Anciënniteit: 2685 dagen

Dr. P. Ester
ChristenUnie
Anciënniteit: 3392 dagen

Anciënniteit: 3392 dagen

Anciënniteit: 3392 dagen

Anciënniteit: 3392 dagen